Selected sales agents of Kerman

 

ردیف

نام پایگاه

آدرس

1

برگاس کرمان – ابتدای هوشنگ مرادی

2

داروخانه دکترزارعی کرمان – انتهای خیابان هزارویک شب

3

داروخانه فرمان آرا کرمان – بلوار جمهوری -نرسیده به چهارراه هوا نیروز

4

شوینده الماس کرمان – همتی فر 4

5

فروشگاه آرایشی بهداشتی آریا کرمان – بلوار جمهوری – خیابان هزارویک شب – بین کوچه 20 و 23

6

فروشگاه آشنایی جیرفت – خیابان یکطرفه

7

فروشگاه پاکان کرمان – بلوار شیراز

8

فروشگاه صدف کرمان – بلوار جمهوری – خیابان امام جمعه – بین کوچه 18 و 20 -نبش داروخانه ایرانیان