عاملین فروش منطقه نه تهران

1شوينده آوينآقاي سعید بالي زادهخیابان ھاشمي قبل از یادگار پلاك ٩۴٨
2شوينده بھداشتي ارزانسراي طوسآقاي سلطانيخیابان آزادي بلوار استاد معین خیابان طوس بین استاد معین و ٢١ متري جي پلاك ٨٠۶
3شوينده و بلور ديدنیھاآقاي عبدلله تیموريخیابان آزادي – خیابان ھوشیار – پلاك ١٩ -نبش بن بست عسگري
4گالري پاريسآقاي استقامتخیابان شمشیري خیابان دانشگاه ھوایي جنوبي خیابان ١٢ متري انصاري پلاك ٣۵
5گالري رژآقای سرتیپيآزادي خیابان استاد معین پاساژ معین مال طبقه اول واحد٢٣G
6گالري سالوياآقاي حسن محمديخیابان ھاشمي – بین خیابان ٢١ متري جي و اتوبان یادگار – بازارچھ قائم – پلاك ٢١
7گالري ھفت قلمآقاي مھدي شمس20متري شمشیري خیابان طھاني نبش كوچه نوري پلاك ٢٣۴

عاملین فروش منطقه ده تهران

1گالري آرايشي سرمه ١آقاي محمد سرمه16 متري امیري روبروي عرب لو پلاك ٣١۵
2گالري سوگلآقاي احمد صديقيسي متري جي – ١۶ متري امیري نبش كوچه دودانگه پلاك ٢٧١

ارسال نظر